O kancelarii:


Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw związanych z infrastrukturą, budownictwem, nieruchomościami, lotnictwem, transportem kolejowym i energetyką.

Specjalizuje się w sprawach administracyjnych i gospodarczych, w szczególności w kompleksowej obsłudze prawnej procesu inwestycyjnego.


Reprezentujemy strony w postępowaniu przed wszelkimi organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

 

Oferujemy obsługę prawną procesu inwestycyjnego na wszystkich etapach prac. Czuwamy nad terminowym załatwieniem spraw, reprezentujemy inwestora w konsultacjach społecznych, prowadzimy negocjacje i mediacje. Doświadczenie Kancelarii obejmuje m.in. postępowanie przed Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Najwyższą Izbą Kontroli, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, itp.

 

Na rynku usług prawniczych konkurujemy jakością. Dla naszych klientów oznacza to mniej zmartwień i dobrze wydane pieniądze na obsługę prawną. Dla naszych pracowników oznacza to konieczność intensywnej pracy, ciągłej nauki, wzajemnej kontroli, wytrwałości i pokory.

 

Dzięki staranności, dbałości o najdrobniejsze szczegóły, terminowości, a przede wszystkim szerokiej wiedzy, zyskaliśmy zaufanie naszych klientów, którzy stopniowo polecali naszej opiece coraz więcej swoich spraw. Jesteśmy dumni z tego zaufania.budownictwo i nieruchomości

 • postępowania środowiskowe
 • warunki zabudowy, pozwolenia na budowę
 • audyty stanu prawnego nieruchomości
 • umowy z wykonawcami
 • umowy kupna, najmu, dzierżawy
 • podziały nieruchomości
 • renta planistyczna i opłata adiacencka
 • opłatyztytułu użytkowania wieczystego
 • wywłaszczenia i odszkodowania, decyzje zwrotowe i dekretowe
 • kompleksowa obsługa prawna developerów, wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych

Infrastruktura i energetyka

 • inwestycje infrastrukturalne
 • wytwarzanie i przesył energii elektrycznej
 • odnawialne źródła energii
 • postępowania środowiskowe
 • reprezentacja stron przed organami administracji publicznej
 • doradztwo w zakresie procedur planistycznych
 • zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

prawo gospodarcze

 • konstruowanie i bieżąca obsługa umów
 • negocjacje z kontrahentami
 • mediacje gospodarcze
 • obsługa prawna zgromadzeń, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych
 • przygotowywanie projektów uchwał
 • reprezentacja stron w postępowaniach przed organami kontroli, m.in. NIK, CBA, ABW